SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB

Ulriksdals Slott

Det här är SRF

Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades 2008. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inkl. återförsäkring.


Det här är SRFs syfte

SRF ska tillgodose aktieägarnas totala behov av riskfinansiering på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att långsiktigt och stabilt meddela försäkring till kommunerna samt möjliggöra, underlätta och stödja effektiv kommunal riskhantering. Verksamhetsmålet för riskhantering i kommunen är att minska skador, förluster och störningar i den kommunala verksamheten och därigenom assistera med skapandet av trygga och säkra kommuner. Skadeförebyggande verksamhet ska prioriteras och stödjas. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. PuL ersätts den 25 maj 2018 av dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), orgnr 516406-0641. Personuppgifterna används i verksamheten för att kunna:

 • reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal.
 • administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som har ingåtts eller kommer att ingås med SRF och hanteras i bolagets försäkringssystem, avtalsregister och i PA-system (gäller anställning). Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form (d v s inte på individnivå), för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador.

 

De uppgifter som registreras är uppgifter som SRF efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning, förfrågningar, skadeanmälan eller upphandling.

 

Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men dessa kan komma att kompletteras med uppgifter från t ex Skatteverket, fastighetsregister, kreditupplysningsregister, läkare om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende

 

För hantering av ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t ex skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet.

 

När personuppgifter tillhandahålls för ansökan om försäkring, ersättning eller för att ingå avtal med SRF behöver du särskilt lämna ett medgivande om behandling av dina personuppgifter för de syften som vi har beskrivit.

 

Begäran om registerutdrag avseende dina personuppgifter

Enligt PuL 26 § kan du ansöka om att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter enligt 28 § PuL

 

Enligt GDPR artikel 15 kan du få veta vilka personuppgifter vi har om dig, samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter, artikel 16, eller begära att i vissa fall bli struken ur alla register (rätten att bli bortglömd) artikel 17.

 

Vi behöver då en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat).Begäran skickar du till:

 

Dataskyddsombud

Stockholmsregionens Försäkring AB

Wallingatan 33

111 24 Stockholm

 

dataskyddsombud@srfab.net

Vid skada

I händelse av skada och så hittar ni information om skadeanmälan här.

Aktuellt

 • [2017-08-15]
  Ny medarbetare
  Vi välkomnar Maria Scheele som ny medarbetare på S...
  Läs mer
 • [2017-05-21]
  Solvens & Finansiell Ställning
  Enligt det gällande Solvens 2 regelverket så skall...
  Läs mer
 • [2017-01-25]
  Bolagsstämma 2017
  SRF kallar till årsstämma torsdagen 30 mars 2017 k...
  Läs mer
 • [2016-08-29]
  Samverkansgrupp 2016-10-07
  Samverkansgruppens nästa möte är nu satt till fred...
  Läs mer
 • [2016-04-26]
  Samverkansgruppen 4/5-16
  Det planerade samverkansgruppsmötet den 4/5-16 kom...
  Läs mer
 • [2016-01-01]
  Ny skaderegleringsfirma egendom/ansvar
  SRF har handlat upp nya skaderegleringspartners oc...
  Läs mer
 • [2015-09-30]
  Nya säkerhetsutbildningar
  Imagine AB har nu tagit fram ytterligare moduler f...
  Läs mer
 • [2015-09-10]
  Samverkansgruppen
  SVG möts för andra gången i år fredagen 25 septemb...
  Läs mer

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |