SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB

Ulriksdals Slott

Det här är SRF

Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades 2008. De kommuner som bildat bolaget är också bolagets exklusiva kunder. SRF har tillstånd (koncession) att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inkl. återförsäkring.


Det här är SRFs syfte

SRF ska tillgodose aktieägarnas totala behov av riskfinansiering på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt genom att långsiktigt och stabilt meddela försäkring till kommunerna samt möjliggöra, underlätta och stödja effektiv kommunal riskhantering. Verksamhetsmålet för riskhantering i kommunen är att minska skador, förluster och störningar i den kommunala verksamheten och därigenom assistera med skapandet av trygga och säkra kommuner. Skadeförebyggande verksamhet ska prioriteras och stödjas. Bolaget ska tillföra kommunerna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom riskhantering, skadeförebyggande och försäkring.

Vid skada

I händelse av skada och så hittar ni information om skadeanmälan här.

Aktuellt

 • [2017-08-15]
  Ny medarbetare
  Vi välkomnar Maria Scheele som ny medarbetare på S...
  Läs mer
 • [2017-05-21]
  Solvens & Finansiell Ställning
  Enligt det gällande Solvens 2 regelverket så skall...
  Läs mer
 • [2017-01-25]
  Bolagsstämma 2017
  SRF kallar till årsstämma torsdagen 30 mars 2017 k...
  Läs mer
 • [2016-08-29]
  Samverkansgrupp 2016-10-07
  Samverkansgruppens nästa möte är nu satt till fred...
  Läs mer
 • [2016-04-26]
  Samverkansgruppen 4/5-16
  Det planerade samverkansgruppsmötet den 4/5-16 kom...
  Läs mer
 • [2016-01-01]
  Ny skaderegleringsfirma egendom/ansvar
  SRF har handlat upp nya skaderegleringspartners oc...
  Läs mer
 • [2015-09-30]
  Nya säkerhetsutbildningar
  Imagine AB har nu tagit fram ytterligare moduler f...
  Läs mer
 • [2015-09-10]
  Samverkansgruppen
  SVG möts för andra gången i år fredagen 25 septemb...
  Läs mer

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |