SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller för angivna grupper i kommunen under verksamhetstid eller heltid. Se respektive kommuns försäkringsbrev eller försäkringsbesked för en beskrivning av de olika grupperna.

Försäkringsvillkoret för Olycksfall 2017 finns tillgängligt här.PDF

I händelse av skada så finns anvisningar och blanketter här.


Besöksolycksfall ingår för besökare i försäkrads fastigheter med omfattning och belopp enligt försäkringsbrev för kommun- och företagsförsäkring. Villkoret finns tillgängligt här.PDF

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |