SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Våra kunder

De kommuner som bildat bolaget är, tillsammans med flera av sina bolag, också SRFs exklusiva kunder. I dagsläget är det 20 av länets 26 kommuner som ingår, med ägarandelar som ursprungligen fastställdes utifrån innevånarantal. En lista över ägare och aktiefördelning hittar ni under Om SRF - Ägare.

Vid skada

I händelse av skada så hittar du anmälningsblanketter och övriga instruktioner här.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

Säkerhetsutbildning

Som ett led i arbetet att begränsa risker och förhindra incidenter och skador har SRF påbörjat en satsning på webbaserade säkerhetsutbildningar som erbjuds medlemskommunerna. Via den här länken kommer du till utbildningsavsnittet.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |