SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB
 • 2017-08-15 12.04
  Ny medarbetare
  Läs mer
 • 2017-05-21 15.59
  Solvens & Finansiell Ställning
  Läs mer
 • 2017-01-25 11.21
  Bolagsstämma 2017
  Läs mer
 • 2016-08-29 15.21
  Samverkansgrupp 2016-10-07
  Läs mer
 • 2016-04-26 08.51
  Samverkansgruppen 4/5-16
  Läs mer
 • 2016-01-01 13.20
  Ny skaderegleringsfirma egendom/ansvar
  Läs mer
 • 2015-09-30 12.52
  Nya säkerhetsutbildningar
  Läs mer
 • 2015-09-10 10.08
  Samverkansgruppen
  Läs mer
 • 2015-09-07 14.27
  Kommuncaptives - konferens
  Läs mer
 • 2015-03-19 16.10
  Valberedningens förslag
  Läs mer
 • 2015-03-12 16.20
  Bolagsstämma 2015
  Läs mer
 • 2015-03-12 16.17
  Ny delägare i SRF
  Läs mer
 • 2015-02-17 17.36
  Manual till REQS
  Läs mer
 • 2015-01-28 08.47
  Nya försäkringsvillkor 2015
  Läs mer
 • 2014-12-01 07.55
  Extra bolagsstämma
  Läs mer
 • 2014-11-24 06.33
  Samverkansgruppen 19/9-2014
  Läs mer
 • 2014-11-24 06.29
  Brandlarmskravet uppdateras
  Läs mer
 • 2014-09-12 15.22
  Introduktion fastighetssystem - REQS
  Läs mer
 • 2014-02-25 08.56
  SVG - Fastighetsmöte
  Läs mer
 • 2014-01-16 09.29
  Nya försäkringsbrev och villkor
  Läs mer
 • 2013-12-10 12.09
  Skadedjurssaneringstjänster 2014
  Läs mer
 • 2013-12-10 11.53
  Tjänstereseförsäkring 2014
  Läs mer
 • 2013-11-25 12.03
  SRF HAR FLYTTAT!
  Läs mer
 • 2013-11-21 18.53
  Försäkringsutbildning
  Läs mer
 • 2013-11-21 18.49
  Tjänstereseförsäkring
  Läs mer
 • 2013-10-11 00.00
  Nya deltagare i säkerhetsutbildningen
  Läs mer
 • 2013-03-15 14.43
  Elektriska Nämnden (EN)
  Läs mer
 • 2013-03-13 16.26
  Tekniska riktlinjer - automatiska brandlarmanläggningar
  Läs mer

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |