SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Ansvar

Ansvar - person- eller sakskada

Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där kommun/stad har varit vållande.
Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel begångna vid myndighetsutövning eller vid fel begångna vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).  Försäkringsbrevet beskriver vilka ansvarsskador som är försäkrade, försäkringsbelopp samt självrisk. Ytterligare information finns att tillgå i Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring SRF 30:4PDF


Ansvarsskador – inkom med egen information när ni anmäler skador!

Vi vill påminna er om att ni måste bli bättre på att inkomma med information i samband med att ni anmäler ansvarsskador. Istället för att endast bifoga skadelidandes krav, fyll i blanketten för ansvarsskadeanmälan alternativt skriv egen information i ett mail om ärendet samt bifoga relevanta handlingar. Se ”Ansvarsskador – skadeanmälan och hantering”PDF om vilken information som kan vara relevant att skicka med och vad ni kan svara skadelidande i samband med att ni översänder ärendet till skaderegleringsfirman. Ange i er skadeanmälan alltid vem som är kontaktperson på kommunen/bolaget, så skadehandläggaren vet vem som ska kontaktas vid ytterligare frågor. Vem som är försäkringstagare måste också framgå; ibland vid anmälan har det varit oklart om det är kommunens eller ett kommunalt bolag som är aktuell försäkringstagare i ett ärende.


Skadeblankett AnsvarPDF


OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeanmälan skickas till:
Cunningham Lindsey Sweden AB
Englundavägen 13
171 41Solna
E-post:info@cl-se.com
Tfn 08-98 33 60

Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |