SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Egendom

Skadeblankett EgendomPDF


OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeanmälan skickas till:
Cunningham Lindsey Sweden AB

Englundavägen 13
171 41Solna
E-post: info@cl-se.com
Tfn 08-98 33 60
Jourtfn 031-703 17 27 (vid egendomsskador efter kontorstid).


Försäkringsbranschens Restvärderäddning (RVR)
RVR-tjänstens restvärdeledare (RVL) arbetar med att bekämpa följdskadorna efter brand-, vatten-, transport- och miljöskador. Räddningstjänsten kontaktar RVL vid behov på journumret via SOS Alarm 020 — 322 322. Mer information kan du få på RVRs hemsida www.rvr.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |