SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Konst

Skadeblankett KonstPDF


OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeanmälan skickas till:
Nordic Loss Adjusting AB (NLA)
Box 1141
171 22 Solna
Epost: info@nlaab.com


Vid akuta situationer
Kontakta NLA på telefon: 08-411 11 60

Hanläggare: Anders Dahlström


Åtgärder vid skada
Om temporär reparation behövs akut för att motverka ytterligare skada, ska du ordna så att de sker omedelbart. Spara kvitton eftersom de kan komma att utgöra del av er skadeanmälan.


Reparation och restaurering av fine art
Inled aldrig arbete med reparationer eller restaurering innan ni har fått ett medgivande från Nordic Loss Adjusting AB. Om det är ytterst brådskande så betona detta vid anmälan av skada.

Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |