SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Motorfordon 2015 -

Skadeblankett MotorPDF


OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeanmälan fordonsskador (utom garantiskador)

skickas till:

Crawford & Company (Sweden) AB
Motorskadeavdelningen
Box 6044
171 06 Solna
E-post bilskador.srf@crawco.se,
Tfn 010-410 71 08, fax 010-410 70 01


Garantiskador
Regleras av respektive märkesförsäkring


Vid bärgning Assistancekåren tfn 020-912 912

Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |