SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Olycksfall

OBS! Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under.  Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som email.


Skadeblankett OlycksfallPDF


Skadeanmälan skickas till:
Sverigeskador AB
Box 2080
372 02 KALLINGE
E-post srf@sverigeskador.se
Tfn 0457 - 794 91


Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Sverigeskador kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post. Efter bekräftelse från Sverigeskador kan beställning av taxiresor göras.
Skadeanmälan skall göras via ovanstående skadeblankett som skickas till Sverigeskador via e-post eller per post.

Viktigt att tänka på vid skada!

  • Anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den.
  • Som försäkringstagare ska du inte ta på dig ansvaret för uppkommen skada. Vållandefrågan avgörs alltid av försäkringsbolaget.
  • Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller andra brottsrelaterade skador ska du alltid göra en polisanmälan.
  • Alla kostnader som är relaterade till en anmäld skada ska kunna verifieras

Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till våra medarbetare och styrelse, samt bolagsrelaterad information.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |