SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Olycksfall

Skadeanmälan online

Du kan snabbt och enkelt anmäla en olycksfallsskada dygnet runt här på vår hemsida.Klicka här så kommer du till skadeanmälan online.

 

Skadeanmälan med e-post eller brev

Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online med BankID/Mobilt BankID eller om du inte samtycker till en automatiserad registrering och hantering av din anmälan och dina uppgifter kan du istället skicka skadeanmälan

 

Skadeblanketten måste skrivas ut, fyllas i och skrivas under. Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost.

Skadeblankett Olycksfall PDF

Skadeanmälan skickas till:


Crawford and Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 Solna

E-post: srf.olycksfall@crawco.se
Tfn: 010 - 410 71 16


Åtgärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.

 

Behov av taxi till och från skolan?

Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford and Company (Sweden) AB kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post. Efter bekräftelse från Crawford and Company (Sweden) AB kan beställning av taxiresor göras. Skadeanmälan skall göras med ovanstående skadeblankett som skickas till Crawford and Company (Sweden) AB via e-post eller per post.

  

 

Hur hanteras mina personuppgifter?

För att kunna behandla din skadeanmälan behöver vi samla in och hantera personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25:e maj 2018.

 

Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.


Skador anmälda före 2016-07-01​

Skador som redan har anmälts till Sverigeskador AB/Van Ameyde Sweden AB kommer att fortsätta hanteras av dem. Deras kontaktuppgifter är:


Sverigeskador AB/Van Ameyde Sweden AB

Box 2080

372 02 KALLINGE

E-post info@vanameyde.se


| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |